Kako predati novo stanje vodomjera

U slučaju da ovlašćeno lice ovog društva nije u mogućnosti da očita stanje na vodomjeru, na Vašem mjernom mjestu, pozivamo Vas da stanje potrošnje prijavite do 25-tog u mjesecu na neki od sljedećih načina:

Kontakt telefon očitavača zaduženog za očitavanje Vašeg mjernog mjesta.

.