• Vaš servis
  Vodovod i kanalizacija, Bar
  Virtuelni šalter
  Pregled zaduženja i uplata
  Prijava stanja mjerača
 • EVROPSKA POVELJA O VODI
  Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, neophodno u svakoj ljudskoj djelatnosti..
  Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
  Mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjekov i ostalih živih bića koja od vode zavise.
  Kvalitet vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korišćenju koji predviđa I zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
  Ako se voda po upotrebi vraća u prirodnu sredinu to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
  Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodnih resursa.
  Vodni resursi se moraju stalno inventarisati.
  Dobro upravljanje vodama mora se planirati i regulisati zakonima preko nadležnih institucija..
  Zaštita voda traži značajni napor u naučnom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informisanje.
  Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da vodom ekonomiše i da je racionalno koristi.
  Upravljanje vodnim resursima mora se prije svega vršiti u okviru sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
  Voda ne zna za granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu saradnju.
 • Distributivni sistem
  26.866 priključaka na vodovodnu mrežu
  15.624 priključaka na kanalizacionu mrežu
 • Izvorište "Glava od vode"
  Izvorište "Vrtljak"
  Izvorište "Kajnak"
  11 IZVORIŠTA
  sa 19 vodozahvatnih objekata
  17 crpnih stanica na izvorištima
  13 prepumpnih stanica
  12 distributivnih rezervoara
  Distributivna mreža dužine oko 472 km.

Virtuelni šalter. Korisnički servis

 • Pregled dugovanja (Kartica potrošača).
 • Prijavi stanje mjerača.
 • Prijava reklamacije.
 • Pregled računa, plaćanje.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar ima u svojoj djelatnosti osnovni zadatak kvalitetnog snabdijevanja vodom potrošača na prostoru opštine Bar, gdje su izvedene javne vodovodne instalacije, odnosno na području Bara, Sutomora, Čanja i Virpazara.

Ovo Preduzeće, takođe, vrši prihvat, odvod, tretman i disponiranje upotrijebljenih i atmosferskih voda, takođe, na prostoru gdje za to postoje izvedene instalacije, a što se odnosi samo na gradske zone primorskog dijela Opštine i novoizvedeni sistem fekalne kanalizacije Virpazara.

Kvalitetno obavljanje navedenih i drugih poslova u direktnoj je vezi sa stepenom izgrađenosti i tehničke opremljenosti sistema Vodovoda i kanalizacije, raspoloživih količina vode, tehničke opremljenosti, kadrovske strukture, obučenosti i organizovanosti Javnog preduzeća, kome su dati na upravljanje i održavanje navedeni sistemi.

Pročitaj više