Vodovodni sistem

Složenost barskog vodovodnog sistema je posljedica razuđenosti područja konzuma po visinskim kotama kao i poznate (BRISATI) disproporcije u potražnji vode tokom godine. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom  sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Vrteljak, Glava od vode-Turčini i Vrelo-Čanj. Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe korisnika u vodovodnom sistemu ali zbog razuđenosti sistema po visinskim kotama iz tehničkih razloga nije moguće adekvatno distribuirati svu raspoloživu količinu vode (nepovezanost pojedinih dijelova sistema, nedostatak rezervoara ili pumpnih stanica).

U ljetnjem periodu, zbog velikog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu opštine i povećanog broja korisnika, a samim tim i potreba u vodi, u vodovodni sistem uključuju se dodatne količine iz izvorišta u zaleđu: Velje oko i Orahovo Polje, a od juna 2011. godine i iz Regionalnog vodovoda.

Poseban segment vodovodnog sistema Bara čini vodovod Virpazara kapaciteta 22 l/s.

Ukupni vodovodni sistem čine: 11 izvorišta sa 19 vodozahvatnih objekata na njima; 17 crpnih stanica na izvorištima i 13 prepumpnih stanica za visočije zone vodosnabdijevanja sa 52 ugrađene pumpe ukupne instalisane snage cca 1400 KW; 12 distributivnih rezervoara ukupne zapremine 6923 m³; distributivna mreža profila Ø20 do Ø500 mm dužine oko 468 km.

Osnovni problemi sistema ogledaju se u: zastarjelosti distributivne mreže naročito u prigradskim naseljima kao i njenom neadekvatnom razvoju i formiranju prema visinskim zonama, nedostatku rezervoarskog prostora, gubicima u sistemu (tehničkim i administrativnim), djelimičnoj zastarjelosti opreme, i sl.

Kanalizacioni sistem

Razvoj kanalizacionog sistema znatno kasni za razvojem vodovodne infrastrukture što stvara ozbiljne probleme u odvođenju otpadnih voda iz naselja a time i u kvalitetu života građana. Kanalizacioni sistem Bara čine četiri nezavisna sistema: Bar, Sutomore, Čanj i Virpazar.

Na području Bara, Sutomora i Čanja izgrađene su četiri veće (Volujica, Topolica, Botun, Čanj) i dvije manje fekalne stanice (Šušanj i Čanj 2) a na području Virpazara četiri manje fekalne stanice. Na kanalizacionom sistemu postoje tri podmorska ispusta: u Baru dužine 345 m, u Sutimoru dužine 1040 m i u Čanju dužine 1502 m.