Vodovodni sistem

Barski vodovodni sistem je jako složen. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji režim. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom  sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Turčini i Vrelo.

Kanalizacioni sistem

   Kanalizaciona mreža predstavlja sistem podzemnih vodonepropusnih cjevovoda, kojima se vrši trasnport otpadnih voda, najčešće gravitaciono ili pod pritiskom, sa područja kanalisanja od kućnih priključaka do mjesta dispozicije, odnosno prečišćavanja.

    Kanalisanje otpadnih voda i sanitacija naselja odvijali su se po zakonitostima koje se uočavaju u gradovima u sličnim razvojnim fazama: razvoj kanalizacionih sistema znatno kasni za razvojem vodovodne infrastrukture, što se nepovoljno odražava na stanje sanitacije naselja.

     Kanalizacioni sistem Bara, čine četiri nezavisna sistema: Bar, Sutomore, Čanj i Virpazar.

 
-->