Saopštenje Izvršnog direktora

Poštovani korisnici,

Želimo skrenuti pažnju svim građanima na problem neovlašćenog priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ovakvo ponašanje ugrožava ispravnost, stabilnost i sigurnost vodovodnog sistema.

Pozivamo sve građane da u najkraćem roku prijave neregistrovane priključke Tehničkom sektoru DOO“ Vodovod i kanalizacija“ Bar gdje će dobiti sve relevantne informacije o tehničkim uslovima priključenja i načinu registracije kao privremenog korisnika.

U toku su  detaljne i kontinuirane kontrole svih priključaka na teritoriji opštine radi očuvanja funkcionalnosti komunalne infrastrukture i suzbijanja svih vidova nelegalnog korišćenja vode iz vodovodnog sistema.

Sve neregistrovani priključci će, osim isključenja sa distributivne mreže,  biti podvrgunti rigoroznim sankcijama koje uključuju pravne postupke i novčane kazne. Protiv navedenih lica će biti pokrenute krivične prijave za neovlašćeno priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ovakvo nelegalno ponašanje predstavlja ozbiljno kršenje zakona koje se ne može i ne smije tolerisati. Očekujemo od građana da će zaposlenima ovog privrednog društva omogućiti nesmetanu kontrolu ispravnosti priključaka i pristup mjernom mjestu.

U cilju očuvanja vodovodnog sistema posvetili smo se sprovođenju aktivnih kontrola koje su pokazale značajne rezultate. Takođe, neophodno je da svi građani preuzmu odgovornost kako bi se očuvali zajednički resursi i osigurala  pravedna distribucija vode. Apelujemo na građane da aktivno učestvuju u očuvanju zakonitosti prijavljivanjem neovlašćenih priključaka.

Registrovanje priključaka je od suštinske važnosti iz nekoliko ključnih razloga, a to su: očuvanje infrastrukture, bezbijednost vodovodnog sistema, pravedna distribucija vode svim korisnicima, efikasno upravljanje rizicima  i u konačnom predstavlja ključni korak u očuvanju održivog sistema vodosnabdijevanja sa pozitvnim uticajem na cjelokupnu zajednicu.

Takođe, pozivamo sve korisnike koji imaju dugovanja za utrošenu vodu da se odazovu akciji reprograma “ Na rate lakše do otplate”  koja pruža mogućnost korisnicima da postepeno i na fleskibilniji način izmire svoje obaveze za utrošenu vodu i time izbjegnu troškove prinudne naplate.

 

 IZVRŠNI DIREKTOR

 MLADEN ĐURIČIĆ

REPROGRAM DUGA ZA UTROŠENU VODU “ NA RATE LAKŠE DO OTPLATE”

Doo “ Vodovod i kanalizacija” pokreće akciju reprograma duga za utrošenu vodu  “ Na rate lakše do otplate” , kao program za olakšavanje finansijskog tereta zaostalog duga  naših korisnika i izbjegavanje troškova prinudne naplate.

Polazeći od činjenice da je platežna moć naših sugrađana oslabljena smatrali smo da postojeći reprogram treba inovirati i sa novom ponudom izaći pred naše korisnike. Takođe, naš prioritet je očuvanje stabilnosti sistema vodosnabdijevanja kroz održavanje finansijske stabilnosti i samoodrživosti.

Ovaj program nije rezervisan samo za fizička lica, već je dostupan i pravnim licima.  Program reprograma namijenjen je :

  • Korisnicima koji duguju više od dva mjesečna računa, a da ona nijesu ispod iznosa od 100,00€;
  • Korisnicima prema kojima su podnijeta rješenja o izvršenju kod javnog izvršitelja, a  za koje prinudna naplata nije počela, odnosno, nije počela  realizacija iste;
  • Korisnicima čiji su postupci pred nadležnim sudovima, ali i korisnicima kojima su donijete pravosnažne presude;
  • Korisnicima koji su u prethodnim godinama potpisivali reprogram, ali nijesu ispoštovali propisanu dinamiku plaćanja.

Dodatna povoljnost je da korisnik prilikom potpisivanja reprograma ima obavezu plaćanja  prve rate, gdje minimalna rata iznosi 15,00€, pri čemu visina rate zavisi od  iznosa ukupnog dugovanja.

Tokom poštovanja reprograma obračun kamate miruje, a svim korisnicima koji reprogramiraju dug otpisuje se cjelokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi.

Akcija “ Na rate lakše do otplate” pruža mogućnost našim korisnicima da postepeno i na fleskibilniji način izmire svoje obaveze za utrošenu vodu. Korisnici reprogram mogu potpisati do 31.12.2023. godine.

 Za više informacija i kako da se prijavite za ovaj program, molimo da nas kontaktirate na brojeve Call centra 067169651 i 067169652.

                                                             DOO “ Vodovod i kanalizacija” Bar