O nama

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar ima u svojoj djelatnosti osnovni zadatak kvalitetnog snabdijevanja vodom potrošača na prostoru opštine Bar, gdje su izvedene javne vodovodne instalacije, odnosno na području Bara, Sutomora, Čanja i Virpazara.

Ovo Preduzeće, takođe, vrši prihvat, odvod, tretman i disponiranje upotrijebljenih i atmosferskih voda, takođe, na prostoru gdje za to postoje izvedene instalacije, a što se odnosi samo na gradske zone primorskog dijela Opštine i novoizvedeni sistem fekalne kanalizacije Virpazara.

Kvalitetno obavljanje navedenih i drugih poslova u direktnoj je vezi sa stepenom izgrađenosti i tehničke opremljenosti sistema Vodovoda i kanalizacije, raspoloživih količina vode, tehničke opremljenosti, kadrovske strukture, obučenosti i organizovanosti Javnog preduzeća, kome su dati na upravljanje i održavanje navedeni sistemi.

 

Barski vodovodni sistem

Barski vodovodni sistem je jako složen. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji režim. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Turčini i Vrelo. Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe u vodi potrošača u vodovodnom sistemu

Pročitaj više ...

Kanalizacioni sistem Bara

Kanalizacioni sistem Bara čine četiri nezavisna sistema Bara, Sutomora, Čanja i Virpazara. Koncepcija rješenja primorskih sistema definisana je i usvojena Idejnim rješenjima krajem sedamdesetih godina

Pročitaj više...