Obavještenje

Obavještavamo korisnike da je usled padavina došlo do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode, urađenih danas, sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje korisnicima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće.

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

 

Naše društvo će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

.