Potrebna dokumentacija za preregistraciju

Potrebna dokumntacija za preregistraciju vodovodnog priključka (prenos vlasništva):

  • Fotokopija ovjerenog kupoprodajnog ugovora ili rješenja (dokaz o vlasništvu)
  • List nepokretnosti ne stariji od 6 mjeseci

  • Lična karta
  • Dokaz o izmirenom prethodnom računu

.