Organizaciona šema preduzeća

Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO ˝Vodovod i kanalizacija˝- Bar uspostavilo je adekvatnu organizacionu šemu koju, u osnovi, čine tri sektora:

 •  Tehnički sektor

 •  Komercijalni sektor

 • Finansijski sektor

 
Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedininica ima jasno
definisana zaduženja u održavanju i upravljanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara.

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar je na 31.12.2019.godine bilo zaposleno 168  radnika na neodređeno vrijeme.

Organizaciona šema preduzeća

 

 

Tehnički sektor

TEHNIČKI SEKTOR ČINE

 • Poslovna jedinica Vodovod

  • Radna jedinica za distribuciju vode Bar
  • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore
  • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
  • Radna jedinica građevinski radovi

 • Poslovna jedinica kanalizacija
  • Radna jedinica za odvođenje i prečišćavanje ispuštenih i atmosferskih voda

 • Poslovna jedinica razvoj

  • Služba za razvoj, projektovanje i investicije
  • Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

 • Pogon crpne stanice i postrojenja

 • Radna jedinica radionica

 • Unutrašnja služba zaštite

Finansijski sektor

FINANSIJSKI SEKTOR ČINE:

 • Služba za finansijsko – računovod.poslove

- Odeljenje za finansije

- Odeljenje za knjigovodstvo

- Odeljenje za plan, analizu i statistiku

 • Služba nabavke

 • Služba administracije


Komercijalni sektor

KOMERCIJALNI SEKTOR ČINE:

 • Služba za očitavanje,fakturisanje, naplatu i kontrolu potrošača

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu fizičkih lica

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu pravnih lica

             - Odjeljenje za isključenja

 •  Služba za prinudnu naplatu

 •  Služba informacionih tehnologija

 

 
-->