Tehnički sektor

TEHNIČKI SEKTOR ČINE

 • Poslovna jedinica Vodovod

 • Radna jedinica za distribuciju vode Bar
 • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore
 • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
 • Radna jedinica građevinski radovi

 • Poslovna jedinica kanalizacija
 • Radna jedinica za odvođenje i prečišćavanje ispuštenih i atmosferskih voda

 • Poslovna jedinica razvoj

 • Služba za razvoj, projektovanje i investicije
 • Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

 • Pogon crpne stanice i postrojenja

 • Radna jedinica radionica

Finansijski sektor

FINANSIJSKI SEKTOR ČINE:

 • Služba za finansijsko – računovod.poslove

- Odeljenje za finansije

- Odeljenje za knjigovodstvo

- Odeljenje za plan, analizu i statistike

 • Služba nabavke

 • Služba administracije

 • Samostalni izvršilac-interni revizor

Komercijalni sektor

KOMERCIJALNI SEKTOR ČINE:

 • Služba za očitavanje,fakturisanje, naplatu i kontrolu potrošača

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu fizičkih lica

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu pravnih lica

             - Odjeljenje za isključenja

 •  Služba za utuženja potrošača

 •  Služba informacionih tehnologija

 

 
-->