Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa vodoizvorišta "Kajnak". Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta ukazuju na povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija Bar" preporučuje potrošačima koji se snabdjevaju sa ovog vodoizvorišta da ne koriste vodu za piće. 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/preporuke-i-najcesca-pitanja-u-vezi-mutnoce-vode-za-pice.

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno će informisati javnost.

.