Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak

Usled obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta, koji su jutros urađeni, pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće. 

 

Podsjećamo da se sa sa vodoizvorišta Kajnak snabdjevaju slijedeća naselja : Centar grada (Bar-grad) , veći dio naselja Polje, Rena, Gornja

Čeluga, najveći dio naselja Popovići-Marovići,  Bjeliši, Ahmetov brijeg ,Ronkula, Podgrad i Stari Bar.

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

 

 

.