VODA SA SVIH IZVORIŠTA ZDRAVSTVENO BEZBJEDNA ZA PIĆE

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor određenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama, vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu. O svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

.