VODA SA SVIH IZVORIŠTA ZDRAVSTVENO BEZBJEDNA ZA PIĆE

Prema poslednjim analizama koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

.