Voda sa svih izvorišta bezbjedna za piće

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, vrijednost mutnoće na izvorištu Kajnak je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda na svim izvorištima zdravstveno bezbjedna za piće.

 

Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 

 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

.