Voda sa izvorišta Kajnak bezbjedna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su uradjene danas, mutnoća vode se povukla. 

Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa izvorista Kajnak zdravstveno bezbjedna za piće. 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju. 

.