Prekid vodosnabdjevanja korisnika u dijelu Makedonske ulice

Ekipe Doo Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće radove na hidrotehničkim instalacijama dana 18.11.2021 uslijed čega će doći do prekida vodosnabdjevanja potrošača duž Makedonske ulice. 
Radovi će se izvoditi do 08 h  do 13h kada se očekuje normalizacija vodosnabdjevanja.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

.