Prekid vodosnabdijevanja potrošača u Borskoj ulici

Zbog radova na izmještanju priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu, 28.02. i 01.03.2019

godine, u periodu od 08, 00h do 15,00h , doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u Borskoj

ulici. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja. 

 

 

 

.