Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Ruske barake

Ekipe Doo Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće radove na hidrotehničkim instalacijama dana 23.12.2021 uslijed čega će doći do prekida vodosnabdjevanja potrošača u naselju Ruske barake
Radovi će se izvoditi do 10h do 13h kada ce se vodosnabdjevanje normalizovati. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdjevanja.

.