Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Šušanj-Ilino

Uslijed izvođenja hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 10.06.2021 godine doći će do prekida u vodosnabdjevanju dijela potrošača u naselju Šušanj-Ilino u periodu od 10:00h do 13:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

.