Prekid u vodosnabdjevanju dijela potrošača u naselju Zeleni pojas

Uslijed radova na hidrotehničkim instalacijama, danas 12.04.2022 godine od 10 časova doći će do prekida vodosnabdjevanja u dijelu naselja Šušanj u Zelenom pojasu. 
Normalizovanje vodosnabdjevanja se očekuje do 14 časova.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u  vodosnabdjevanju.

.