Prekid u vodosnabdjevanju dijela potrošača u naselju Mirovica

 

Poštovani potrošači, uslijed izvodjenja  hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama doći će do prekida

u vodosnabdijevanju dijela potrošača u naselju Mirovica u periodu od 10:00h do 14:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

.