Prekid u vodosnabdijevanju visočijih zona Sutomora i Zelenog pojasa

Zbog radova na pumpnoj stanici "Brca" , dana 25.12.2018 godine, došlo je do prekida u

vodosnabdijevanju visočijih zona Sutomora i Zelenog pojasa. 

 

Radovi će biti završeni do 16,00 h. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

.