Prekid u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Rista Lekića, zgrade Keka, i Centra za socijalni rad

 

Zbog radova na izmiještanju priključka na novoizgrađene cjevovode 16.04.2019 godine, u periodu 09.00h do 12.00h doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Rista Lekića, zgrade Keka i Centra za socijalni rad. 

Molimo  potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

.