Prekid u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Anta Đedovića

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama dana 02.12.2109 godine, do 15,00 h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Anta Đedovica-Šušanj

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.  

.