Prekid u vodosnabdijevanju dijela potrošača u naselju Rutke

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, u Sutomoru, naselje Rutke, dana 20.06.2018

godine, u periodu od 9,00 do 13,00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju

Rutke i dijela naselja Gorelac. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

.