Prekid u vodosnabdijevanju korisnika koji se snabdijevaju sa PS Kurilo

U Baru 19.09.2022 godine

 

Zbog požara koji je izazvan prilikom spaljivanja otpada, ostećene su elektroinstalacije na priključku za pumpnu stanicu "Kurilo".

Bez vode su potrošaci u naseljima Kurilo, Brijeg Androvića, Marovići, dio naselja Popovića i jedan dio potrošača u naselju Bjeliši blizu glavne trafostanice.

Ekipa CEDIS-a je na terenu i oštećenje se sanira.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

.