PREKID U VODOSNABDIJEVANJU

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 25.03.2020.god, u periodu od 08h do 15h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Mirošica II i dijela naselja Mirošica I.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

.