Prekid u radu pumpne stanice na izvorištu "Brca" u Sutomoru

Zbog izvođenja planiranih radova od strane CEDIS-a, dana 07.09.2020 godine u periodu od 08.30h do 10.30h doći će do prekida u radu pumpmne stanice na izvorištu Brca u Sutomoru. 

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača koji se snabdjevaju vodom sa ove pumpne stanice. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

 

.