Poslijednje analize vode ukazuju da je voda sa izvorišta Brca ispravna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su uradjene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Brca se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa izvorišta Brca zdravstveno bezbjedna za piće. Sa ovog izvorišta se snabdijevaju potrošači u Sutomoru i naselju Zeleni pojas. 

Da napomenemo da je zbog povećane vrijednosti mutnoće još uvijek na snazi obaviještenje za potrošače koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Kajnak. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, www.ijzcg.me. 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promijenama blagovremeno inforisati javnost. 

.