OBAVJEŠTENJE

Zbog kvara na elektro mreži došlo je do prekida u radu pumpne stanice "Baukovo" u Starom Baru.

Ekipe CEDIS-a su na terenu. Bez vode su potrošači u naselju Ruske barake i dijelu naselja Gornja Čeluga.

.