Obavještenje za korisnike

 

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja izvorišta Bolje sestre

Obaviještavamo naše korisnike da je moguće, da uslijed toga do kraja dana mutnoća pređe dozvoljene granice. 

Ukoliko primjete bilo kakvo zamućenje naša preporuka je da se ne upotrebljava za piće.

O svim promjenama mi ćemo redovno informisati naše korisnike.

Molimo potrošače za razumijevanje.

Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Rutke

Zbog hitnih radova na opravci hidrotehničkih instalacija, u srijedu 07.09.2022. godine od 08h do 13:00h, doći će do poremećaja vodosnabdijevanja potrošača u naselju Rutke u Sutomoru
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Stari Bar

Zbog hitnih radova na opravci hidrotehničkih instalacija, u utorak 06.09.2022. godine u periodu od 09h do 13:00h, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju u dijelu naselja Stari Bar i to u na lokacijama Baukovo, Ruske barake i dio naselja iznad Belvedera. 
Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju.