Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u Sutomoru

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama dana 29.05.2020 godine od 08,00h do 11,00h, doći će do

prekida u vodosnabdijevanju potrošača u Sutomoru. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

Poboljšanje na planu tretmana otpadnih voda

DOO Vodovod i kanalizacija Bar ulaže konstantne napore na planu unaprijeđivanja tretiranja otpadnih
voda, a sve u cilju očuvanja životne sredine, u skladu sa modernim standardima na tom polju.
Naime, stručne ekipe tehničkog sektora DOO Vodovod i kanalizacija Bar su danas sprovele složenu
intervenciju priključivanja na gradsku kanalizaciju stambenog objekta koji se nalazi pored zgrade
Nimonta u ulici Maršala Tita.
Ovom intervencijom riješen je dugogodišnji problem stanara ove zgrade koji su bili prinuđeni da se
izlažu dodatnim troškovima i plaćaju odvoz otpadnih voda. Priključivanjem ovog objekta na kolektor,
trajno i kvalitetno je riješen problem odvodjenja otpadnih voda iz ovog objekta.
DOO Vodovod i kanalizacija Bar će nastaviti da ulaže maksimalne moguće napore, i stručne i tehničke
prirode, i na tom planu neće žaliti kapacitete da se slični problemi riješavaju gdje god postoji tehnička
mogućnost, a na zadovoljstvo naših potrošača.

 
-->