Zbog smanjenja izdašnosti izvorišta Sustaš uvodi se se restrikcija u naseljima koja se snabdjevaju vodom sa ovog izvorišta.

Počev od utorka 16.06.2020 godine sa ovog izvorišta potrošači će se snabdjevati po sledećem rasporedu:

1. U 7:00h zatvaraće se ventil na mjestu Šuplje  kako bi u periodu od 7:00h do 19:00h bilo obezbijeđenjo vodosnabdjevanje potrošača  na potezu od izvorišta Sustaš do mjesta Šuplje. 

2. U 19:00h otvaraće se ventil na mjestu Šuplje kako bi u periodu od 19:00h do 7:00h bilo obezbijeđeno vodosnabdjevanje potrošača nizvodno od mjesta Šuplje. 

Uspostavljanje režima vodosnabdjevanja vršiće se ovlašćeni ranici "DOO Vodovod i kanalizacija"  Bar. 

Molimo građane da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila. 

Rekonstrukcija cijevi u naselju Mogilica

Zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda ČC DN 400mm u naselju Mogilica, u ponedeljak 15.06.2020 godine doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju grada.

Radovi će trajati do četvrtka 18.06.2020 godine. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

Prekid u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdjevaju sa vodoizvorišta Velje Oko

Zbog izvođenja  radova na elektro mreži od strane CEDIS a, dana, 10.06.2020 godine, u periodu od 08h do 17h, doći će do prekida u radu pumpnih postrojenja na izvorištu Velje Oko. Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača u užem gradskom jezgru i okolnim naseljima. 

Stabilizacija vodosnabdijevanja se očekuje popodnevnim satima. 

Molimo potrošače da se uvaže razlozi prekida u vodosnabdijevanju. 

 

Pitka voda potekla sa slavina u naselju Sveti Ivan

 

U toku je testiranje rada pumpnih postrojenja i cjevovodne mreže u naselju Sveti Ivan.

 

Pitka voda već je potekla u prva domaćinstva, a u narednim danima biće testiran čitav sistem kojim će  preko 200 domaćinstava, što će obuhvatiti oko 800 sugrađana, biti priključeno na vodovodnu mrežu.

 

Nakon završetka testiranja, novoizgrađeni sistem vodosnabdijevanja u naselju Sveti Ivan biće zvanično pušten u rad o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

 

Izvršni direktor

Mladen Đuričić

 

 

Poremećaj vodosnabdijevanja u užem gradskom jezgru

Zbog izvodjenja radova na elektro mreži od strane CEDIS-a, dana 03.06.2020 godine u periodu od 08h do 13h, doći će do prekida u radu pumpnih postrojenja na izorištu Velje Oko. Ovo će prouzrokoati poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača u užem gradskom jezgru i okolnim naseljima. 

Stabilizacija vodosnabdijevanja se očekuje u popodnevnim satima. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Do otpisa kamate kroz redovno izmirenje reprograma

U Baru , 29.05.2020

 

                               Do otpisa kamate kroz redovno izmirenje reprograma

 

Polazeći od činjenice da usljed krize koja je izazvana pandemijom COVID-om 19, a koja je zbog preduzetih mjera u cilju očuvanja zdravlja naših potrošača ostavila posljedice po ukupnu privrednu djelatnost, ekonomska situacija u kojoj se nalaze naši sugrađani nije na zavidnom nivou. Stoga je DOO Vodovod i kanalizacija Bar vodeći se primarno interesom naših potrošača pokrenuo dodatne mjere u cilju olakšanja položaja naših potrošača.

Naime, s osnovnom namjerom da olakšamo poziciju naših korisnika, a s druge strane postupajući krajnje odgovorno u cilju održavanja stabilnosti i održivosti sistema vodosnabdijevanja, koje podrazumijeva odvajanje značajnih finansijskih sredstava za konstanta ulaganja, kreirali smo dodatne mjere za koje smatramo da će našim potrošačima olakšati proces izmirivanja svojih obaveza.  

Na inicijativu Izvršnoga direktora, gospodina Mladena Đuričića, Odbor direktora DOO Vodovod  i kanalizacija donio je odluku o uvođenju stimulativne mjere koja unaprijeđuje dosadašnji program reprograma “Budi odgovoran odaberi svoju ratu“ time što će se izvršiti otpis dospijele kamate ukoliko korisnik uredno izvršava svoje obaveze iz zaključenog reprograma i redovno plaća tekuće račune za izvršene usluge koji im u tom periodu budu ispostavljeni. Ovakav vid  inoviranog reprograma sprovodiće se od 01.06.2020 godine do 01.09.2020 godine.

Da napomenemo, program reprograma koji smo kreirali omogućava potrošačima da odaberu fiksnu mjesečnu ratu, koja počinje već od 15 eura, uz povoljnost da nije potrebno platiti prethodni račun, već samo iznos prve rate kao i da potpisivanjem reprograma potrošači izbjegavaju obračunavanje kamate u narednom periodu.  

 

Sve potrebne informacije oko uslova potpisivanja reprograma mogu se dobiti lično u Korisničkom sektoru DOO Vodovod i kanalizacija Bar, putem telefona: 067075171 (viber) ili na našem web sajtu: www.vodovod-bar.me.

 

Pozivamo sve potrošače, koji imaju neizmirenih dugovanja da iskoriste sve pogodnosti naše najnovije mjere jer u suprotnom se izlažu restriktivnim mjerama prinudne naplate i dodatnim troškovima procesa pred sudom i sudskim izvršiteljima.

 

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo svim potrošačima koji redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu, koji svojim odgovornim odnosom prema svojim obavezama čine stabilan oslonac našeg daljeg razvoja i unaprijeđivanja usluge vodosnabdijevanja.

 

Izvršni direktor

Mladen Đuričić

DOO Vodovod i kanalizacija Bar

 
-->