Zamućenje vode sa vodoizvorišta Kajnak i Brca

Uslijed obilnih padavina tokom noći došlo je do zamućenja vode sa  izvorišta Kajnak i izvorišta Brca. Rezultati fizičko hemijskih analiza vode sa ovih izvorišta pokazuju povećanju vrijednost mutnoće vode.

DOO Vodovod i kanalizacija Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovih izvorišta da vodu ne koriste za piće. 

Sa ovih vodoizvorišta se snabdijevaju potrošači užeg centra grada; naselja Bjeliši; Ahmetov brijeg; Popovići; Marovići; Polja; Stari Bar - barake; Podgrad; Baukovo; Gretva; Rena; Gornja Celuga, Žukotrlica i Sutomora. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore. www.ijzcg.me. 

Da napomenemo da je zbog povećane vrijednosti mutnoće vode još uvijek aktuelno i obaviještenje za potrošače u naseljima Ilino, Šušanj i Zeleni pojas. Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o blagovremenim promjenama informisati javnost.

 

 

 

Povećana vrijednost mutnoće vode sa izvorišta Velje Oko.

Uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Velje Oko. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta pokazuju povećanju vrijednost mutnoće vode. 

DOO Vodovod i kanalizacije Bar preporučuje potrošačima u naseljima Ilino, Šušanj i Zeleni Pojas da vodu ne koriste za piće. Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost. 

Više upustava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje - Podgorica. 

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu hidrometerološku situaciju koju imamo ovih dana a koja se odlikuje velikom količinom padavina i nestabilnim vremenom, ističemo da je prema poslijednjim analizama koje su obavljenje, voda koju isporučujemo potrošačima ispravna za piće i da naši potrošači ne treba da brinu za njenu ispravnost i kvalitet.

Uprkos nestabilnim vremenskim uslovima, ističemo da i stručne službe DOO Vodovod i kanalizacija ulažu značajne napore da sistem vodosnabdijevanja na području naše Opštine funkcioniše na visokom nivou i da bude stabilan.

Prekid u vodosnabdijevanju

Dana 24.10.2019. god, u periodu od 10h do 14h, zbog izvođenja radova od strane CEDIS-a, doći će do prekida u radu pumpnih postrojenja na području Sutomora. Ovo će prouzrokovati prekid u vodosnabdijevanju potrošača na području Sutomora i poremećaj u vodosnabdijevanju užeg gradskog jezgra Bara i okolnih naselja. Stabilizacija vodosnabdjevanja se očekuje u popodnevnim satima. Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdjevanju.
 
-->