OTVARANJE NOVOG NAPLATNOG PUNKTA ZA PLAĆANJE UTROŠENE VODE BEZ PROVIZIJE

OTVARANJE NOVOG NAPLATNOG PUNKTA ZA PLAĆANJE UTROŠENE VODE BEZ PROVIZIJE

 

 

DOO Vodovod i kanalizacija Bar, obaviještava sve svoje potrošače da će od 02.08.2021 godine,   

biti otvoreno novo naplatno mjesto na lokaciji Šušanj na poziciji između objekta TO Bar i ulaza na plažu.

Novo naplatno mjesto će biti otvoreno, kao rezultat nastojanja da se olakša i pruži dodatna mogućnost plaćanja utrošene vode naših sugrađana koji žive u ovom dijelu grada kao i velikom broju ljudi koji posjećuju Bar a imaju sopstvene nekretnine u naselju Šušanj. 

Pored mogućnosti da plate utrošenu vodu i to bez plaćanja provizije, potrošači će imati mogućnost da prijave stanje utrošene vode i dobiju sve potrebne servisne informacije.

Radno vrijeme novog naplatnog mjesta biće od 07:00h do 14:30h svakog radnog dana.

 

 

Prvi stepen restrikcije zbog smanjene izdašnosti naselja Sustaš

Zbog smanjenja izdašnosti izvorišta Sustaš uvodi se prvi stepen restrikcije u naseljima koja se snabdjevaju sa ovog izvorišta. 

 

Počev od srijede 28.07.2021 godine sa ovog izvorišta potrošači će se sanbdjevati po slijedećem rasporedu:

- U 7:00h zatvaraće se ventil kod mjesta Šuplje kako  bi u periodu od 07:00h do 13:00h bilo obezbijedjenjo vodosnabdjevanje potrošača od izvorišta Sustaš do šahte kod kuće u vlasništvu Mustafića. 

- U 13:00h otvaraće se se ventil na mjestu Šuplje kako bi u periodu od 13:00h do 19:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača nizvodno od mjesta Šuplje. 

- U 19:00h ventil na mjestu Šuplje biće zatvoren kako bi u periodu od 19:00h do 7:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošače čiji se priključci nalaze izmedju mjesta Šuplje i šahte kod kuće u vlasništvu Mustafića. 

Uspostavljanje režima vodosnabdjevanja vršiće ovlašćeni radnici DOO " Vodovod i kanalizacija Bar ".

Molimo potrošače da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosanbdjevanju. 

Obezbjedjenje dodatne količine vode i angažovani svi mogući sistemi distribucije

 

Obezbjedjenje maximalne količine vode i angažovani svi mogući kapaciteti distribucije

DOO Vodovod i kanalizacija Bar je, imajući u vidu da je potražnja uslijed zenita turističke sezone na maximalnom nivou a nastojeći da održi redovan i održiv sistem vodosnabdjevanja i odgovori izazovima prisustva velikog broja gostiju osiguralo dodatnih 30 litara u sekundi iz sistema regionalnog vodovoda.

Takodje ističemo da su maximalno angažovani i kapaciteti sa Orahovog polja gdje sva pumpna postrojenja funkcionišu konstantno u cilju poboljšanja i održanja stabilnog  vodosnabdjevanja.

Nakon uzimanja dodatnih količina vode iz sistema regionalnog vodovoda, trenutno se u sistemu vodosnabdjevanja raspolaže sa 506 litara u sekundi što predstavlja naš krajnji napor da doprinesemo da uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji, opadanju nivoa vodoizvorišta, i nenamjenskoj potrošnji vode za piće obezbjedimo optimalnost u vodosnabdjevanju naših potrošača.

Iako smo apelovali, molili i obaviještavali da se voda za piće ne troši nenamjenski prinudjeni smo takodje da obavijestimo naše potrošače da je u skladu sa Odlukom o vodosnabdjevanju na području Opštine Bar, imajući u vidu član 21 i član 58 ove odluke, od danas zabranjeno nenamjensko trošenje vode za piće i da će se primjenjivati restriktivne mjere prema potrošačima koji i dalje budu pijaćom vodom zalivali bašte, voćnjake, cvijeće, prali trotoare automobile i slično.

Organizovaće se posebne ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar koje će vršiti kontrole samostalno i na osnovu prijava građana,  i u skladu sa Odlukom o vodosnabjevanju preuzimati mjere privremene obustave (isključenja) sa mreže za neodgovorne pojedince.

Jako nam je žao što smo u situaciji da primjenjujemo restriktivne mjere, ali smo u obavezi prema našim odgovornim potrošačima da suzbijemo ponašanje neodgovornih pojedinaca koji nanose štetu cjelokupnom sistemu vodosnabdjevanja. Takodje želimo da se zahvalimo svim našim potrošačima koji se na racionalan i adekvatan način ponašaju i predstavljaju našeg najpouzdanijeg partnera u kreiranju održivog, efikasnog i stabilnog sistema vodosnabdjevanja. 

Izvršni direktor 

Mladen Đuričić 

Režim restrikcije vode sa pumpne stanice " Kurilo "

Zbog velike potrošnje i čestih prekida u vodosnabdjevanju naselja Gornji Marovići uvodi se režim restrikcije vode sa pumpmne stanice " Kurilo "

Počev od četvrtka 29.07.2021 godine snabdjevanje vodom sa pumpme stanice Kurilo će se vršiti po slijedećem rasporedu:

1. U periodu od 22:00 h do 7:00 h doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u Tršanjskoj ulici kako bi se obezbjedilo vodosnabdjevanje potrošača u ulici Zubački put u naselju Gornji Marovići.

 

2. U periodu od 07:00h do 22:00h biće obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača u Tršanjskoj ulici.

 

Rad na ventilima vršiće ovlašćeni radnici DOO "Vodovod i kanalizacija " Bar. Molimo gradjane da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila. 

 

 

Vode ima dovoljno ali se mora paziti na nenamjensku potrošnju

 

Doo Vodovod i kanalizacija Bar uspijeva da uprkos nepovoljnim hidrometereloškim uslovima, tropskim temperaturama, održava redovno i kvalitetno vodosnabdjevanje na području naše Opštine.

Zajedno sa našim potrošačima se nalazimo na zadatku da naš sistem vodosnabdjevanja ostane stabilan i odgovori povećanim zahtjevima u ovom periodu koji se odlikuje jako visokim temperaturama, pojačanom prisustvu turista i prirodnom opadanju hidrološkog potencijala naših vodoizvorišta. 

Posvećeni održavanju redovnog vodosnabdjevanja, obezbjedili smo, kroz saradnju sa Regionalnim vodovodom nedostajuće količine vode i trenutno preuzimamo 75 litara u sekundi.

Trenutno, pored količina koje preuzimamo iz sistema regionalnog vodovoda raspolažemo sa  kapacitetima iz naših vodoizvorištia koje nam daju 411 litara u sekundi što znači da u ukupnom sistemu vodosnabdjevanja imamo 486 litara u sekundi. 

Ovo nam za sada omogućava da odgovorimo, možemo slobodno reći rekordnoj potrošnji naših sugradjana i turista.

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar ulažu konstantno, napore da se svi kvarovi i tehnički problem riješavaju momentalno iako se taj rad najčešće odvija i na temperaturama preko 40 stepeni.  Trud koji ulažu naši zaposleni je zaista nadljudski i rezultira time da je naš sistem stabilan i održiv i da do danas, uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji i još uvijek nemarnom odnosu pojedinih potrošača nijesmo uvodili restrikcije.

Apelujemo na naše sugradjane, da se pijaća voda ne koristi ne namjenski za pranje dvorišta, trotoara, automobila zalivanje voćnjaka. Zahvaljujući obezbjedjivanju dodatnih količina vode iz sistema regionalnog vodovoda i naporom naših stručnih ekipa uvođenja restrikcija  do sada nije bilo.

Ipak, ukoliko se ne prekine sa nenamjenskom potrošnjom vode do njih će morati doći, iako je to naša krajnja mjera.

 

DOO Vodovod i kanalizacija Bar

Izvršni direktor

Mladen Đuričić

Ispiranje vodovodne cijevi u ulici Vladimira Rolovića

Dana 26.07.2021 godine izvodiće se radovi na planu  ispiranja vodovodne mreže u ulici Vladimira Rolovića. 
Uslijed izvođenja ovih intervencija  zgrada F-1 u ulici Vladimira Rolovića, neće imati vode od 08h do 11h.
Molimo potrošače  da u cilju predostrožnosti ne upotrebljavaju vodu za piće do 13h, jer postoji mogućnost zamućenja vode zbog prirode intervencije koju obavljamo. 
Direktor tehničkog sekotra 
Alvin Tombarević