POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJIMA RUTKE I GORELAC

Zbog obimnog kvara na pumpnom postrojenju u Sutomoru, došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju manjeg dijela potrošača u visočijim zonama naselja Rutke i Gorelac. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje do četvrtka, 13.04.2017.god.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U ULICI CARA LAZARA

Zbog izvođenja radova na hidrotehnickim instalacijama, dana 03.04.2017.god. u periodu od 10h do 14h. doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Cara Lazara, u Sutomoru.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU RUTKE I DIJELU NASELJA GORELAC

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije, dana 03.04.2017.dog, u periodu od 9-30h do 12-30h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke i jednog dijela naselja Gorelac.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U ULICI OBALA IVA NOVAKOVIĆA

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 24.03.2017.god, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u ulici Obala Iva Novakovića, u Sutomoru. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje do 15 časova.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJIMA ČELUGA I POLJE

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 24.03.2017.god, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u jednom dijelu naselja Čeluge i Polja. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 18 časova.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U VEĆEM DIJELU SUTOMORA

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije u Sutomoru, dana 23.03.2017.god, u periodu od 11h do 15h doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih postrojenja u Sutomoru. Ovo je prouzrokovalo prekid u vodosnabdijevanju potrošača u većem dijelu Sutomora, kao i potrošača u Zelenom pojasu i Gornjem Šušnju. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 16 časova.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.