Prekid vodosnabdijevanja naselja Ratac i Zeleni pojas

Zbog radova na hitnoj opravci cjevovoda DN 300mm kod Crvene Plaže, 02.10.2019 godine, došlo je do

prekida u vodosnabdijevanju naselja Ratac i Zeleni pojas. 

Radovi će trajati do 14:00h. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 

SAOPŠTENJE O PRIVREMENOM USKRAĆIVANJU ISPORUČENE VODE

Obaveze Odmarališta Elektrodistribucije Vranje u Sutomoru po osnovu utrošene vode su dostigle iznos od čak 28 333,45€.

Odmaralište, prema našim saznanjima, već duži niz godina koriste raseljena lica sa Kosova.

Svi dosadašnji pokušaji ovog privrednog društva da od vlasnika Odmarališta ili njegovih sadašnjih korisnika naplati utrošenu vodu ostali su bez rezultata.

Dovedeni smo stoga u situaciju da zbog naplate svojih potraživanja i jednakog postupanja prema svim našim korisnicima bez izuzetka, protiv svoje volje, posegnemo za krajnjom mjerom - privremenim uskraćivanjem isporučene vode.

Međutim, zbog upornosti korisnika Odmarališta da vodu sa javnog vodovoda i dalje koriste bez plaćanja propisane naknade, ni ova mjera još uvijek ne daje očekivani rezultat, s obzirom da svako privremeno uskraćivanje isporuke vode ima za posljedicu ponovno samoinicijativno priključenje Odmarališta na javni vodovod.

Ostavljajući nas na taj način bez alternative, objektivno, smo primorani da danas po četvrti put isključimo objekat Odmarališta sa javnog vodovoda, uz istovremeno podnošenje krivične prijave nadležnom tužiocu.

Prekid u vodosnabdijevanju dijela potrošača u ulici Nikole R Lekica, Omladinskoj ulici,ulici Anta Djedovica i ulici Bratstva i jedinstva

 

Zbog radova na izmiještanju vodovodnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod, 13.09.2019 godine u

periodu od 09h do 16h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju dijela potrošača u ulici Nikole R Lekića,

Omladinskoj ulici, ulici Anta Đedovića i u ulici Brstva i jedinstva. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 
-->