PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA NA PODRUČJU SUTOMORA

Zbog kvara na elektro mreži u Sutomoru dana 14.02.2017.godine, došlo je do prekida u radu pumpnih postrojenja. Ovo je prouzrokovalo prekid u vodosnabdijevanju potrošača na području Sutomora.

Ekipa Elektrodistribucije je na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 17:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU RUTKE I DIJELU NASELJA GORELAC

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 06.02.2017.godine, u periodu od 08 do 16:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke i dijela naselja Gorelac.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U NASELJU ILINO

Zbog izvođenja radova na pumpnoj stanici Ilino dana 18.01.2017.godine u periodu od 11:00 do 13:00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju vodom sa ove pumpne stanice.

Molimo potrošače da uvaže razloge u prekidu vodosnabdijevanja.

SMRZNUT UREĐAJ ZA DEZINFEKCIJU VODE

Zbog izuzetno niskih temperatura došlo je do smrzavanja uređaja za dezinfekciju vode na izvorištu Brca.

Molimo potrošače koji se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta da vodu prije upotrebe obavezno prokuvavaju.

PREKID U RADU PUMPNE STANICE AHMETOV BRIJEG

Zbog kvara na elektromreži u naselju Bjeliši došlo je do prekida u radu pumpne stanice Ahmetov Brijeg.

Ovo je prouzrokovalo prekid u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju sa ove pumpne stanice.

Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

 

 
-->