PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJIMA ZAGRAĐE I OROVO

Zbog radova na hidro-tehničkim instalacijama, u Sutomoru, dana 06.05.2017.godine, u periodu od 08 do 17:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Zagrađe i Orovo.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA 20.04.2017.GOD.

Zbog radova na hidro-tehničkim instalacijama dana 20.04.2017.godine, u periodu od 09 do 14:00 časova, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ilino, Ahmetov brijeg i užeg gradskog jezgra.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVAJU POTROŠAČA

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom, pumpnih postrojenja, Orahovo Polje, dana 18.04.2017.godine došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ilino, Ahmetov brijeg i užeg gradskog jezgra.

Ekipa elektrodistribucije je na terenu i radi na otklanjanju kvara.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

MOGUĆI POREMEĆAJI U VODOSNABDIJEVANJU UŽEG DIJELA GRADA

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama dana 19.04.2017.godine, od 08:00 do 13:00 časova, mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju užeg dijela grada.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

 
-->