Prekid u vodosnabdijevanju dana 03.10.2016

Zbog učestalih prekida u napajanju električnom energijom na izvorištima Orahovo polje i Velje Oko u Crmnici, došlo je do otežanog vodosnabdijevanja, time i do nemogućnosti da u kontinuitetu isporučujemo vodu sa ovih izvorišta. Ovo prouzrokuje poremećaje u snabdijevanju potrošača u užem gradskom jezgru i naseljima Ahmetov brijeg, Ilino i Bjeliši.

Ekipe Elektrodistribucije Bar su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Molimo potrošače, sa ovih konzumnih područija, da imaju razumijevanje zbog čestih poremećaja u vodosnabdijevanju.

Poremećaj u vodosnabdijevanju u užem gradskom jezgru i naseljima Ahmetov brijeg, Ilino i Bjeliši

Zbog učestalih višednevnih prekida u napajanju električnom energijom na izvorištima Orahovo polje i Velje Oko u Crmnici, došlo je do otežanog vodosnabdijevanja, time i do nemogućnosti da u kontinuitetu isporučujemo vodu sa ovih izvorišta. Ovo prouzrukuje poremećaje u vodosnabdijevanju potrošača u užem gradskom jezgru i naseljima Ahmetov brijeg, Ilino i Bjeliši.

Ekipe Elektrodistribucije Bar su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Molimo potrošače sa ovih konzumnih područja da imaju razumijevanje zbog čestih poremećaja u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju u naseljima Ilino, Ahmetov Brijeg i užeg gradskog jezgra

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom pupnih postrojenja na izvorištu "Orahovo polje" dana 15.09.2016.godine, došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ilino, Ahmetov Brijeg i užeg gradskog jezgra.
Ekipa Elektrodistribucije je na terenu i radi na otklanjanju kvarova.
Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

 
-->