PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U NASELJU RUTKE

Zbog radova na opravci cjevovoda, u Sutomoru, dana 20.12.2016.godine, do 18:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U NASELJU RUTKE

Zbog neodložnih radova na opravci cjevovoda, u Sutomoru, dana 16.12.2016.godine, do 15:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA NA CIJELOM PODRUČJU SUTOMORA

Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži u Sutomoru, od strane elektrodistribucije, dana 13.12.2016.godine u periodu od 10:00 do 16:00 časova došlo je do prekida u vodosnabdijevanju potrošača na cijelom području Sutomora.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID VODOSNABDIJEVANJA U DIJELU NASELJA BJELIŠI

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 08.12.2016.godine, doći će do prekida u vodosnabdijevanju u dijelu naselja Bjeliši.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se do 16:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

 
-->