Poboljšanje na planu tretmana otpadnih voda

DOO Vodovod i kanalizacija Bar ulaže konstantne napore na planu unaprijeđivanja tretiranja otpadnih
voda, a sve u cilju očuvanja životne sredine, u skladu sa modernim standardima na tom polju.
Naime, stručne ekipe tehničkog sektora DOO Vodovod i kanalizacija Bar su danas sprovele složenu
intervenciju priključivanja na gradsku kanalizaciju stambenog objekta koji se nalazi pored zgrade
Nimonta u ulici Maršala Tita.
Ovom intervencijom riješen je dugogodišnji problem stanara ove zgrade koji su bili prinuđeni da se
izlažu dodatnim troškovima i plaćaju odvoz otpadnih voda. Priključivanjem ovog objekta na kolektor,
trajno i kvalitetno je riješen problem odvodjenja otpadnih voda iz ovog objekta.
DOO Vodovod i kanalizacija Bar će nastaviti da ulaže maksimalne moguće napore, i stručne i tehničke
prirode, i na tom planu neće žaliti kapacitete da se slični problemi riješavaju gdje god postoji tehnička
mogućnost, a na zadovoljstvo naših potrošača.

Licence i sertifikati kao dokaz stabilnog poslovanja

Uz puno razumijevanje aktuelne situacije molimo naše potrošače da svojim odgovornim odnosom nastave da budu naš najpouzdaniji partner na planu očuvanja održivog sistema vodosnabdijevanja na području Opštine Bar.

U cilju boljeg informisanja naših potrošača kreirali smo podstranicu na našem web sajtu http://www.vodovod-bar.me/uputstva-za-korisnike/ na kojoj se mogu jednostavno upoznati sa nizom informacija koje su im potrebne a tiču se u prvom redu plaćanja vode i predaje stanja utrošene vode.

Svoje račune naši potrošači za utrošenu vodu mogu izmiriti na dežurnom šalteru u glavnoj zgradi DOO Vodovod i kanalizacija,  na adresi Branka Čalovića br. 2 na drugom spratu, svakim radnim danom od 07 do 15h. Otvoreni su i naplatni punktovi na Zelenoj pijaci i Sutomoru u vremenu od 07h do 14h, tako da građani svoj dug za utrošenu vodu mogu izmiriti i na tim lokacijama. Računi se mogu platiti i inkasantima koji redovno obilaze teren kao i na šalterima pošte i svih banaka. Prijava stanja utrošene vode pored šaltera može se dostaviti i putem brojeva telefona 067502575, 069439009 (viber,sms) do 28. u mjesecu.  

Posebne napore ulažemo u kontinuirano unaprijeđivanje kontrole kvaliteta kako bismo osigurali da idemo u korak sa najmodernijim kompanijama u oblasti vodosnabdijevanja.  Kroz proces uvođenja najviših normi u našem poslovanju štitimo interes naših korisnika sa naglaskom da ulaganje u razvoj novih tehnologija vidimo kao investiciju, nikako kao trošak.

Konkretno govoreći, uspijeli smo ispuniti sve potrebne zakonske norme kako bismo od Regulatorne agencije za energetiku dobili Licencu za javno vodosnabdijevanje kao i Licencu za upravljanje otpadnim vodama.

Takodje, posebno nas raduje i to do smo dobili Sertifikat bonitetne izvrsnosti za 2019 godinu  čime je još jednom potvrđeno da DOO Vodovod i kanalizacija funkcioniše kao društveno odgovorno preduzeće koje svoje obaveze u privrednom poslovanju ispunjava efikasno i pravovremeno.

Još jednom se zahvaljujemo našim redovnim platišama i svim potrošačima koji i u ovim teškim okolnostima imaju razumijevanja i svojim postupcima nam omogućavaju da zajedno sa njima gradimo partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo. 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U DIJELU NASELJA POLJE

Zbog kvara na hidrotehničkim instalacijama,dana 23.06.2017.godine, od 09h do 13h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelu naselja Polje.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

 

RESTRIKCIJA VODOSNABDIJEVANJA DRUGOG STEPENA

Zbog povećane potrošnje vode i smanjenja izdašnosti izvorišta "Sustaš", uvodi se uobičajena restrikcija vodosnabdijevanja, drugog stepena, u naseljima koja se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta.

Počev od 18.06.2017.godine sa ovog izvorišta, potrošači će se snabdijevati vodom po sledećem rasporedu:

1. U vremenu od 07h do 13h, vršit će se zatvaranje ventila kod kuće Mustafića, čime će se vršiti usmjeravanje vode do potrošača do vodovodne šahte kod kuće Mustafića.

2. U vremenu od 13h do 19h, vršit će se zatvaranje ventila na mjestu Šuplje, čime će se izvršiti usmjeravanje vode prema potrošačima do mjesta Šuplje.

3. U vremenu od 19h do 7h, vršit će se otvaranje svih ventila, čime će se izvršiti usmjeravanje vode potrošačima od mjesta Šuplje prema rezervoaru Marovići i dalje nizvodno.

Uspostavljanje režima vodosnabdijevanja vršiće ovlašćeni radnici DOO "ViK" Bar.

Molimo potrošače da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU ZALJEVO

Zbog kvara na cjevovodu, dana 15.06.2017.godine, do 15:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta Zaljevo.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanja.

 
-->