POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJIMA ČELUGA I POLJE

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 24.03.2017.god, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u jednom dijelu naselja Čeluge i Polja. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 18 časova.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U VEĆEM DIJELU SUTOMORA

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije u Sutomoru, dana 23.03.2017.god, u periodu od 11h do 15h doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih postrojenja u Sutomoru. Ovo je prouzrokovalo prekid u vodosnabdijevanju potrošača u većem dijelu Sutomora, kao i potrošača u Zelenom pojasu i Gornjem Šušnju. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 16 časova.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA NA PODRUČJU SUTOMORA

Zbog kvara na elektro mreži u Sutomoru dana 14.02.2017.godine, došlo je do prekida u radu pumpnih postrojenja. Ovo je prouzrokovalo prekid u vodosnabdijevanju potrošača na području Sutomora.

Ekipa Elektrodistribucije je na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje oko 17:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU RUTKE I DIJELU NASELJA GORELAC

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 06.02.2017.godine, u periodu od 08 do 16:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke i dijela naselja Gorelac.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U NASELJU ILINO

Zbog izvođenja radova na pumpnoj stanici Ilino dana 18.01.2017.godine u periodu od 11:00 do 13:00 časova doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju vodom sa ove pumpne stanice.

Molimo potrošače da uvaže razloge u prekidu vodosnabdijevanja.

 
-->