U toku radovi na sanaciji magistralne vodovodne cijevi na Mogilici

U toku zahtjevni radovi na sanaciji vodovodne mreže na lokaciji:  Mogilica

 

U srijedu 24.06.2020 godine su započeti hitni radovi na rekonstrukciji cca 30m magistralnog cjevovoda ČC DN 400mm u naselju Mogilica u Sutomoru. Zbog radova na cjevovodu prekinuto je vodosnabdjevanje grada sa izvorišta Velje Oko i Orahovo Polje sa kojih je preuzimano 130 l/s.  

Zbog poremećaja u vodosnabdjevanju preuzete su velike količine vode iz sistema regionalnog vodovoda. Planira se da radovi na rekonstrukciji budu završeni do subote 27.06.2020 godine.

Zbog povećane potrošnje vode dolazi do prekida u radu pumpnih stanica “Ilino” i “Ahmetov Brijeg”. Naselja u kojima će prekidi u   vodosnabdjevanju biti posebno izraženi su Lovrenac, Čeluga i dio naselja Polje.  

U ponedeljak 16.06.2020. godine zbog smanjene izdašnosti izvorišta uspostavljen je restriktivni režim u isporuci vode za naselja Sustaš i Zaljevo. U oba slučaja je uveden prvi stepen restrikcija.

U 7:00h zatvareće se ventil na mjestu Šuplje kako bi u periodu od 07:00h do 19:00h bilo obezbijeđeno vodosnabdjevanje potrošača na potezu od izvorišta Sustaš do mjesta Šuplje. U 19:00h otvaraće se ventil na mjestu Šuplje kako bi u periodu od 19:00h do 7:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača nizvodno od mjesta Šuplje.

U 7:00h zatvaraće se ventil kod guvna Askovića kako bi u periodu od 07:00h do 16:00h bilo obezbijeđeno vodosnabdjevanje potrošača u naseljima Gornje Zaljevo, Gornja Tomba, Bartula i Rap. U 16:00h otvaraće se ventil kod guvna Askovića kako bi u periodu od 16:00h do 07:00h bilo obezbjedjeno vodosnabdjevanje potrošača nizvodno od guvna Askovića.

Vodosnabdjevanje Sutomora je uredno. Bilo je kraćih prekida u radu pumpmih postrojenja zbog problema sa elektromrežom i radova CEDIS-a. Zbog sušnog perioda došlo je do naglog pada nivoa vode na izvorištu Brca. Nedostajuću količinu vode obezbjeđujemo sa izvorišta Orahovo Polje.  

 

Tehnički direktor

Alvin Tombarević

Prekid u vodosnabdjevanju

Zbog izvođenja radova na sanaciji kvara, na cijevovodu u Sutomoru, dana 24.06.2020.god. u periodu od 12h do 16h doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u Spičanskoj ulici i u naselju Mirošica II

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Brojevi telefona dežurnih ekipa "DOO Vodovod i kanalizacija"

Poštovani potrošači,

 

obaviještavamo Vas da u slučaju problema koji mogu nastati na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u periodu od 15:00h do 7:00h, dežurnu ekipu DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar možete pozvati na sledeće brojeve: 

Vodovod: 067059505

Kanalizacija: 067059110

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju. 

Poremećaj vodosnabdjevanja potrošača u užem gradskom jezgru i okolnim naseljima

Zbog izvođenja radova na elektro mreži od strane CEDIS-a, dana, 15.06.2020 godine, u periodu od 08h do 17h, doći će do prekida u radu pumpnih postrojenja na izvorištu Velje Oko.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača u užem gradskom jezgru i okolnim naseljima. 

Stabilizacija vodosnabdijevanja se očekuje u kasnim popodnenim satima. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

 

Poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Gretva i dijelova naselja koji se snabdjevaju vodom sa pumpne stanice "Stari Bar"

Zbog izvodjenja radova na sanaciji kvara, na cijevovodu u Starom Baru, dana 15.06.2020 došlo je do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Gretva i dijela naselja koji se snabdjevaju vodom sa pumpne stanice P.S. Stari Bar. 

Stabilizacija vodosnabdjevanja se očekuje oko 12 h. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.  

 
-->