Prekid u vodosnabdijevanju naselja koja se napajaju sa vodoizvorišta Velje Oko

Zbog kvara na elektromreži na izvorištu  "Velje Oko" , dana 12.10.2018 godine,došlo je do prekida u radu pumpnih postrojenja na ovom izvorištu. Ovo je prouzrokovalo pad pritiska u centru grada i u prigradskim naseljima. 

 

Ekipa CEDIS a je na terenu i rade na odbijanju kvara. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

Prekid u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Čanj

Zbog kvara na elektro-mreži u Čanju dana 25.09.2018.godine, došlo je do prekida u napajanju

električnom energijom pumpne stanice. 

 

Ovo je prouzrokovalo poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Čanj. 

 

Ekipa distribucije je na terenu i rade na otklanjanju kvara. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 

Prekid u vodosnabdijevanju naselja Haj Nehaj i Zagradje

Zbog izvođenja radova od strane CEDIS-a, na zamjeni električnih brojila, u narednih deset dana u

terminu od 08,00 do 18,00 časova, doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpne stanice u naselju Suvi Potok

U ovom terminu, povremeno, će dolaziti do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica u naselju Haj Nehaj i Zagradje

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju sa ovih pumpnih stanica. 

Molimo potrošače u ovim naseljima da uvaže ove razloge poremećaja u vodosnabdijevanju. 

 
-->