PREKID U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA NA CIJELOM PODRUČJU SUTOMORA

Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži u Sutomoru, od strane elektrodistribucije, dana 13.12.2016.godine u periodu od 10:00 do 16:00 časova došlo je do prekida u vodosnabdijevanju potrošača na cijelom području Sutomora.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

PREKID VODOSNABDIJEVANJA U DIJELU NASELJA BJELIŠI

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 08.12.2016.godine, doći će do prekida u vodosnabdijevanju u dijelu naselja Bjeliši.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se do 16:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA U NASELJIMA GRETVA I STARI BAR

Zbog kvara na elektro mreži u Starom Baru došlo je do prekida u radu pumpne stanice "Stari Bar". Ovo je prouzrokovalo poremećaj u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima Gretva i Stari Bar.

Ekipa Elektrodistribucije je na terenu i radi na otklanjanju kvara.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

 
-->