Prekid vodosnabdijevanja naselja Bjeliši iznad pruge

Zbog radova na ugradnji novog pumpnog postrojenja " Ahmetov Brijeg", u srijedu 05.12.2018 godine,u periodu od 9,00h  do 21,00h  doći do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Bjeliši iznadpruge. 

Unaprijed se zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju 

Zamućenje vode na vodoizvorištu Kajnak

 

Poštovani potrošači, uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta KAJNAK. Rezultati

fizičko - hemijskih analiza vode sa ovog izvorišta, pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. 

DOO "Vodovod i kanalizacija Bar" preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće. Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost. 

Sa vodoizvorišta KAJNAK se snabdijevaju potrošači užeg centra grada,naselja Bjeliši, Ahmetov brijeg :

Popovići, Marovići, Polje, Stari Bar -Barake, Rena , Gornja Čeluga, Žukotrlica i slicčno. 

Unaprijed se zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju. 

 

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU UŽEG GRADSKOG JEZGRA

Zbog kvara na elektrodistributivnoj mreži došlo je do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih postrojenja "Velje oko" i "Orahovo Polje" u Crmnici.

Ovo je prouzrokovalo poremećaj u vodosnabdijevanju užeg gradskog jezgra, prigradskih naselja i jednog dijela Sutomora.

Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje u kasnim popodnevnim satima.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

Prekid vodosnabdijevanja potrošača naselja Ilino

 

Zbog zamjene ventila u pumpnoj stanici "Ilino", u ponedeljak 12.11.2018 godine u periodu od 08:00h

do12.00h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju većeg dijela potrošača naselja Ilino iznad pruge

kao idijela potrošača čiji se objekti nalaze u pojasu pruge.  

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

Prekid u vodosnabdijevanju u Požarevačkoj ulici

Zbog radova na izmiještanju priključaka na novoizgrađeni cjevovod u Ulici Požarevačkoj, dolaziće do

povremenih prekida u vodosnabdijevanju potrošača u periodu od 22.10 do 01.11.2018 godine. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 

 
-->