PREKID U VODOSNABDIJEVANJU NASELJA ZELENI POJAS

Zbog neodložnih radova na sanaciji magistralnog cjevovoda , dana 03.07.2017.godine, doći će do prekida u vodosnabdijevanju naselja Zeleni pojas. Radovi će trajati do 13:00h.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

Saopštenje

U kasnim popodnevnim satima  je došlo do novog havarskog kvara na izlaznom čeličnom cjevovodu 400 mm iz rezervoara Šušanj, nedaleko od mjesta kvara koje su zaposleni u DOO „Vodovod i kanalizacija“  Bar vanrednim naporima i danonoćnim radom, upravo bili uspjeli da otklone.

 Razlog novog kvara je dotrajalost čeličnog cjevovoda, starog već više od 30 godina, čitavom njegovom dužinom.

 Zaposleni u DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar od ranih jutarnjih sati  ulažu maksimalne napore da što prije otklone i ovaj kvar. Otežavajuća okolnost je nepristupačnost terena i neposredna blizina željezničke pruge s jedne strane, kao i porodične stambene zgrade s druge.

 Noćas je mjesto kvara sa Izvršnim direktorom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar obišao i predjsednik Opštine Bar Zoran Srzentić, zajedno sa predsjednikom SD Bara Mićom Orlandićem. Tom prilikom, predsjednik Opštine je bliže upoznat sa težinom kvara i mogućnostima njegovog otklanjanja, koji je bio i  jedini razlog zbog kojeg DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar objektivno nije mogao da postupi po  njegovoj odluci o preuzimanju vode i sistema regionalnog vodovoda.

 Izvršni direktor je izrazio očekivanja da će kvar biti otklonjen u narednih par dana, čime će se stvoriti tehnički uslovi i za preuzimanje vode iz Orahovog polja, kao i iz sistema regionalnog vodovoda. Takođe, obavijestio je predsjednika Opštine da je trenutno stanje  vodosnabdijevanja  na području naše opštine zadovoljavajuće sem u naseljima koja gravitiraju izvorištima Zaljevo i Sustaš, za koja ne postoje tehnički uslovi za prihvat vode iz sistema regionalnog vodovoda.

PAD PRITISKA NA VODOVODNOJ MREŽI

Zbog nestanka električne energije na izvorištu "Velje Oko", dana 29.06.2017.godine, došlo je do pada pritiska u vodovodnoj mreži u centru grada i naseljima: Ilino, Bjeliši, Ahmetov Brijeg i Polje.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U DIJELU NASELJA POLJE

Zbog kvara na hidrotehničkim instalacijama,dana 23.06.2017.godine, od 09h do 13h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelu naselja Polje.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

 

RESTRIKCIJA VODOSNABDIJEVANJA DRUGOG STEPENA

Zbog povećane potrošnje vode i smanjenja izdašnosti izvorišta "Sustaš", uvodi se uobičajena restrikcija vodosnabdijevanja, drugog stepena, u naseljima koja se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta.

Počev od 18.06.2017.godine sa ovog izvorišta, potrošači će se snabdijevati vodom po sledećem rasporedu:

1. U vremenu od 07h do 13h, vršit će se zatvaranje ventila kod kuće Mustafića, čime će se vršiti usmjeravanje vode do potrošača do vodovodne šahte kod kuće Mustafića.

2. U vremenu od 13h do 19h, vršit će se zatvaranje ventila na mjestu Šuplje, čime će se izvršiti usmjeravanje vode prema potrošačima do mjesta Šuplje.

3. U vremenu od 19h do 7h, vršit će se otvaranje svih ventila, čime će se izvršiti usmjeravanje vode potrošačima od mjesta Šuplje prema rezervoaru Marovići i dalje nizvodno.

Uspostavljanje režima vodosnabdijevanja vršiće ovlašćeni radnici DOO "ViK" Bar.

Molimo potrošače da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila.

 
-->