Prekid u vodosnabdjevanju naselje Pobrdje i Gorelac - Sutomore

Zbog izvodjenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 18.05.2021 godine u periodu od 09h do 12h doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u naseljima Pobrdje, Gorelac u Sutomoru.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

Poremećaj vodosnabdjevanja u naselju Donja Čeluga, Lovrijenac i dijelu naselja Polje uz rijeku Rikavac

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama u naselju Tomba, 16.05.2021. godine u periodu od 8:00h do 18:00h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji vodu dobijaju od mjesta Guvno Askovića do mosta Božovića.

Poremećaj u vodosnabdijevanju će se osjetiti u naselju Donja Čeluga, Lovrijenac i dijelu naselja Polje uz rijeku Rikavac.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Prekid vodosnabdjevanja u dijelu naselja Rena

Zbog hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama u srijedu 28.04.2021. godine u periodu od 9:00h do 12:00h doći će do prekida u vodosnabdijevanju dijela naselja Rena u ulici Nadbiskupa Dobrečića.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdjevanja.