Prekid vodosnabdjevanja dijela naselja Šušanj iznad " OŠ Anto Djedović "

Zbog radova izvođača MPP "Jedinstvo" na hidrotehničkim instalacijama u ulici Nikole R Lekića, u srijedu 18.11.2020 godine u periodu od 08:00h do 18:00h doći će do prekida u vodosnabdjevanju dijela naselja Šušanj iznad OŠ "Anto Đedović".

Molimo potrošače da uvaže razlog prekida u vodosnabdjevanju.

OBAVJEŠTENJE

Zbog hitnih radova na popravci vodovodne cijevi, u petak 06.11.2020. godine u periodu od 09:30h do 12:30h doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Polje u krugu objekta auto kuće "Baneb".

Molimo potrošače da uvaže razlog prekida u vodosnabdijevanju.

Prekid vodosnabdjevanja dijela naselja Zeleni pojas i Gornji Šušanj

Uslije izvodjenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 28.10.2020 godine doći će do prekida vodosnbdijevanja potrošača u naselju Gornji Šušanj i dijela potrošača u naselju Zeleni pojas.

Normalizacija u vodosnbdjevanju očekuje se u kasnim popodnevnim časovima.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdjevanja.

Voda sa svih izvorišta bezbjedna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su uradjene danas, mutnoća vode se povukla i sa izvorišta Vrelo-Čanj. Vrijednost mutnoće vode je u dozvoljenim granicama,tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće. 

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor određenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu.

O svim promijenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obaviješteni. 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju. 

 

 
-->