POSLOVNI REZULTATI SU JEDINO MJERILO KVALITETA

Ukoliko se osvrnemo samo malo unazad, zaključićemo da je odbornik Momčilo Leković dobio vrlo nezahvalno zaduženje da se gotovo isključivo bavi sa DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar. A u ovom privrednom društvu, na njegovu žalost, nema ni sumnjivih poslova, ni izbora, ni ugovora, kako tvrdi u svom posljednjem obraćanju javnosti:
Naime, sadašnji Statut DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar donio je Odbor direktora na sjednici održanoj još 26.09.2016 godine, dakle tri godine prije izbora sadašnjeg izvršnog direktora. Uvidom u primjerak tog statuta koji se nalazi u arhivi ovog privrednog društva, u članu 27. stoji da izvršni direktor zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme.
Međutim, sve i da nije tako u članu 37. je utvrđeno da izvršni direktor zaključuje sa Odborom direktora ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. Dakle, isključivo u skladu sa Zakonom o radu, a ne i u skladu sa statutom društva. A Zakonom o radu članom 39. propisano je da direktor zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.  S druge strane, jedno od pravnih pravila koje važi za sve opšte pravne akte je da se svaki slijedeći član odnosi na sve prethodne članove tog akta, odnosno da se u slučaju njihove eventualne kolizije primjenjuje potonji član.
Inače, u skladu sa tim statutom ugovor o radu zaključio  je i prethodni izvršni direktor ovog privrednog društva, po kojem je imao pravo da nakon prestanka funkcije bude raspoređen na drugo radno mjesto u društvu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i  radnom iskustvu.
 Istovjetno pravo dato je ugovorom o radu i sadašnjem izvršnom direktoru, a naime da po isteku mandata koji traje četiri godine može takođe biti raspoređen na drugom radnom mjestu u društvu koji odgovara njegovom nivou kvalifikacije i radnom iskustvu. Jednom riječju ništa sporno za svakog kome nije sve sporno.
 
Ističemo da, prioritet djelovanja izvršnoga direktora ovog društva jeste bio i biće stabilnost poslovanja i ostvarivanje što boljih poslovnih rezultata, u svjedoci smo jako teškim i složenim ekonomskim i društvenim okolnostima.
 
S ponosom ističemo da su plate zaposlenima u ovom društvu isplaćene bez dana kašnjenja, uprkos pogubnim ekonomskim uticajima pandemije koja vlada,  da su uredno izmireni svi porezi i doprinosi i da se redovno plaćaju dospijele obaveze prema dobavljačima.
 
Izvršni direktor ovog društva se isključivo bavi, i baviće se i u budućnosti nadležnostima koja su mu delegirana zakonskim aktima čineći dodatne napore da evidentno, lako dokazivo i mjerljivo dobri rezultati našeg poslovanja budu na još većem nivou u narednom periodu.
 
Neka naši poslovni rezultati, naš odnos prema zaposlenima, dobavljačima i potrošačima bude jedino mjerilo kvaliteta rada menadžmenta i tu neće biti prostora za manipulacije i sijanje magle.
 
Obaviještavamo javnost da se nećemo baviti više saopštenjima sličnog tipa.
 
DOO Vodovod i kanalizacija Bar
Izvršni direktor
Mladen Đuričić

POVEĆANA MUTNOĆA NA IZVORIŠTA KAJNAK, VRELO-ČANJ I BRCA

Usled obilnih padavina došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak, Vrelo-Čanj i Brca. Rezultat fizičko-hemijskih analiza vode sa ovih izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovih izvorišta da vodu ne koriste za piće.

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

VODA SA SVIH IZVORIŠTA ZDRAVSTVENO BEZBJEDNA ZA PIĆE

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor određenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama, vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu. O svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

Kontakti ekipa koje dežuraju tokom praznika

Pripravnost u periodu od 01.01.2020 godine do 15.01.2021 godine

 

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

Almas Leković 

telefon 067059505 / 067283046

 

ODRŽAVANJE KANALIZACIONE MREŽE

Slaković Demo

telefon 067059110 / 069516162

 

ZAMJENA VODOMJERA I VENTILA UZ VODOMJERE 

Mehovic Mersudin 

telefon 067221091

 
-->