POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVAJU POTROŠAČA

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom, pumpnih postrojenja, Orahovo Polje, dana 18.04.2017.godine došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ilino, Ahmetov brijeg i užeg gradskog jezgra.

Ekipa elektrodistribucije je na terenu i radi na otklanjanju kvara.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU POTROŠAČA 20.04.2017.GOD.

Zbog radova na hidro-tehničkim instalacijama dana 20.04.2017.godine, u periodu od 09 do 14:00 časova, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ilino, Ahmetov brijeg i užeg gradskog jezgra.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja vodosnabdijevanja.

MOGUĆI POREMEĆAJI U VODOSNABDIJEVANJU UŽEG DIJELA GRADA

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama dana 19.04.2017.godine, od 08:00 do 13:00 časova, mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju užeg dijela grada.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJIMA RUTKE I GORELAC

Zbog obimnog kvara na pumpnom postrojenju u Sutomoru, došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju manjeg dijela potrošača u visočijim zonama naselja Rutke i Gorelac. Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje do četvrtka, 13.04.2017.god.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU RUTKE I DIJELU NASELJA GORELAC

Zbog izvođenja radova od strane Elektrodistribucije, dana 03.04.2017.dog, u periodu od 9-30h do 12-30h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Rutke i jednog dijela naselja Gorelac.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge prekida u vodosnabdijevanju.

 
-->