POREMEĆAJ U VODOSNABDIJEVANJU

Dana 23.11.2017.godine, zbog kvara na elektro-mreži, u ranim jutarnjim časovima, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom pumpne stanice "Brca".

Ovo je prouzrokovalo poremećaj vodosnabdijevanja potrošača onih naselja koji se snabdijevaju vodom sa ove pumpne stanice.

Stabilizacija vodosnabdijevanja ovih naselja se očekuje oko 12:00 časova.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Gornji Šušanj

Zbog izvođenja radova na hidro tehničkim instalacijama, dana 07.11.2017.godine došlo je do prekida vodosnabdijevanja u naselju Gornji Šušanj.

Normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje do 15,00 časova. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju naselja Suvi Potok

Zbog izvodjenja radova na hidro tehničkim instalacijama, dana 08.11.2017 godine u periodu od 09h do15h doći će do prekida vodosnabdijevanja. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju. 

 

Prekid u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Zeleni pojas

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama dana 11.10.2017.godine, u periodu od 08 do 16,00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Zeleni Pojas.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

 

 
-->