RESTRIKCIJA VODOSNABDIJEVANJA DRUGOG STEPENA

Zbog povećane potrošnje vode i smanjenja izdašnosti izvorišta "Sustaš", uvodi se uobičajena restrikcija vodosnabdijevanja, drugog stepena, u naseljima koja se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta.

Počev od 18.06.2017.godine sa ovog izvorišta, potrošači će se snabdijevati vodom po sledećem rasporedu:

1. U vremenu od 07h do 13h, vršit će se zatvaranje ventila kod kuće Mustafića, čime će se vršiti usmjeravanje vode do potrošača do vodovodne šahte kod kuće Mustafića.

2. U vremenu od 13h do 19h, vršit će se zatvaranje ventila na mjestu Šuplje, čime će se izvršiti usmjeravanje vode prema potrošačima do mjesta Šuplje.

3. U vremenu od 19h do 7h, vršit će se otvaranje svih ventila, čime će se izvršiti usmjeravanje vode potrošačima od mjesta Šuplje prema rezervoaru Marovići i dalje nizvodno.

Uspostavljanje režima vodosnabdijevanja vršiće ovlašćeni radnici DOO "ViK" Bar.

Molimo potrošače da samovoljno ne vrše otvaranje i zatvaranje ventila.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U SUTOMORU

Zbog izvođenja radova na hidro-tehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 15.06.2017.godine, u vremenu od 8:00 do 15:00h, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju potrošača u naseljima: Ratac, Z.pojas i u ulici V.Karadžića i Spičanskoj u Sutomoru.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanju.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U NASELJU ZALJEVO

Zbog kvara na cjevovodu, dana 15.06.2017.godine, do 15:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta Zaljevo.

Molimo potrošače da uvaže razloge poremećaja u vodosnabdijevanja.

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU U DIJELU NASELJA ILINO

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 13.06.2017.godine, u periodu od 09 do 11:00 časova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelu naselja Ilino, iznad željezničke pruge.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

RESTRIKCIJA U VODOSNABDIJEVANJU SA IZVORIŠTA "ZALJEVO"

Zbog povećane potrošnje vode i smanjenja izdašnosti izvorišta "Zaljevo", uvodi se uobičajena restrikcija vodosnabdijevanja u naseljima koja se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta.

Počev od 14.06.2017.godine sa ovog izvorišta, potrošači će se snabdijevati po sledećem rasporedu:

1. U vremenu od 07 do 17:00 časova zatvaraće se ventil kod guvna "Askovića" čime će se obezbijediti vodosnabdijevanje naselja Gornje Zaljevo.

2. U vremenu od 17 časova ovaj ventil će biti otvoren, čime će se obezbijediti vodosnabdijevanje potrošača nizvodno od guvna "Askovića".

Uspostavljenje režima vodosnabdijevanja vršiće se ovlašćeni radnici DOO "ViK" Bar.

 
-->