Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Rutke

Zbog hitnih radova na opravci hidrotehničkih instalacija, u srijedu 07.09.2022. godine od 08h do 13:00h, doći će do poremećaja vodosnabdijevanja potrošača u naselju Rutke u Sutomoru
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Stari Bar

Zbog hitnih radova na opravci hidrotehničkih instalacija, u utorak 06.09.2022. godine u periodu od 09h do 13:00h, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju u dijelu naselja Stari Bar i to u na lokacijama Baukovo, Ruske barake i dio naselja iznad Belvedera. 
Molimo potrošače da uvaže razloga prekida u vodosnabdijevanju.

 

Prekid u vodosnabdijevanju u naselju Ruske barake

Uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama danas 02.09.2022. godine doći će do prekida vodosnabdijevanja potrošača u naselju Stari Bar - Ruske barake. 
Vodosnabdijevanje će se normalizovati do 12 časova
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida vodosnabdijevanja.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Zbog havarije na cjevovodu d 160mm u Orahovom Polju došlo je do prekida u vodosnabdijevanju Virpazara.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.