Prekid u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara

Zbog izvodjenja radova na revitalizaciji DV 110 kV Podgorica-Virpazar, od strane CEDIS-a, dana 26.10.2021 god, u periodu od 7:30 do 16h doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica-bunara , na izvorištu Orahovo Polje. Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra , većeg broja prigradskih naselja i Virpazara.

Molim potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara

Uslijed izvođenja radova na revitalizaciji DV 110 KV Podgorica 2-Virpazar, od strane CEDIS-a, dana 25.10.2021 godine, u periodu od 7.30 do 16:00h , doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpmnih stanica - bunara , na izvorištu Orahovo polje.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra , većeg broja prigradskih naselja i Virpazara. 

Molimo potrošače da uvaže raloge poremećaja u vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara

Zbog izvođenja radova na revitalizaciji DV 110 KV Podgorica 2- Virpazar, od strane CEDIS -a, dana 24.10.2021 godine, u periodu od 07:30 h do 16h , doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpmnih stanica-bunara , na izvorištu Orahovo Polje .

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara. 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju. 

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara

Zbog izvodjenja radova na revitalizaciji DV 110 KV Podgorica 2 - Virpazar, od strane CEDIS a. dana 21.10.2021 godine u periodu od 08h do 16 h, doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpmnih stanica - bunara, na izvorištu Orahovo Polje.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra , većeg broja prigradskih naselja

Zbog izvodjenja radova na revitalizaciji DV 110 kV Podgorica 2-Virpazar, od strane CEDIS-a , dana 19.10.2021 godine u periodu od 09h do 17h, doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpmnih stanica-bunara, na izvorištu Orahovo polje.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge poremećaja u vodosnabdjevanju.

Poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra , većeg broja prigradskih naselja

Zbog izvodjenja radova na revitalizaciji DV 110 kV Podgorica 2-Virpazar, od strane CEDIS-a , dana 20.10.2021 godine u periodu od 07-30h do 16h, doći će do prekida u napajanju električnom energijom pumpmnih stanica-bunara, na izvorištu Orahovo polje.

Ovo će prouzrokovati poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača na području užeg gradskog jezgra, većeg broja prigradskih naselja i Virpazara.

Molimo potrošače da uvaže ove razloge poremećaja u vodosnabdjevanju.