Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Čanj 2

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće, dana 10.11.2021 godine, radove na hidrotehničkim instalacijama u Čanju.

Uslijed izvođenja radova doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Čanj 2 u periodu od  07:00h do 12:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

Prekid u vodosnadbjevanju potrošača u dijelu naselja Bjeliši

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće radove dana  04.11.2021 godine  na hidrotehničkim instalacijama u  naselju Bjeliši

 

Uslijed izvođenja radova doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijela naselja Bjelisi periodu od  10:30h do 14:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

 

Dostava računa putem e mail-a

                                               U KORAK SA SAVREMENIM TRENDOVIMA

 

                                        Zašto se prijaviti  za dobijanje računa putem e mail-a

 

  • Pravovremena dostava računa za utrošenu vodu  do 5-tog  u mjesecu!

 

  • Dajemo doprinos očuvanju životne sredine kroz smanjivanje utroška papira čime se čuvaju naše šume i čista okolina!

 

  • Mogućnost arhiviranja računa u digitalnom obliku!

 

  • Efikasnija komunikacija sa korisnicima naših usluga !

 

  • Brza i jednostavna prijava na web sajtu : vodovod-bar.me na stranici  „uputstva korisnika“

 

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u dijeu naselja Šušanj

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće, dana 01.11.2021 godine, radove na hidrotehničkim instalacijama u  naselju

Šušanj u ulici Jovana Jovanovica Zmaja.

Uslijed izvođenja radova doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijelu naselja Šušanj u periodu od  14:00h do 17:00h.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Haj Nehaj

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar izvodiće radove na hidrotehničkim instalacijama u naselju Haj Nehaj.

 

Uslijed izvođenja radova doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u naselju Haj Nehaj u periodu od  9:30h do 12:00h.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.